Bagpipe

Nếu bạn đang mơ của bagpipe và nghe âm nhạc du dương và đẹp bên ngoài mà harmonica tượng trưng cho sự hài lòng và hạnh phúc. Nếu bạn mơ ước nghe nhạc khủng khiếp chơi ra harmonica biểu thị thảm họa và bất hạnh, mà bạn có thể phải đối mặt trong tương lai gần.