Kitten

Mơ ước và nhìn thấy một con mèo trắng được giải thích là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là lừa dối và nhầm lẫn. Để xem kittens không trắng hoặc bẩn, cho biết vấn đề phía trước cho bạn.