Cỏ

Mơ ước về cỏ xanh hoặc nhìn thấy trong giấc mơ cỏ xanh, có thể chỉ ra rằng có một phần của bạn mà bạn luôn có thể tin cậy vào. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang trồng cỏ, chỉ ra rằng công việc khó khăn và nỗ lực của bạn sẽ trả hết vào cuối.