Ghetto

Những giấc mơ về ghetto mà tượng trưng cho sự thất bại hoặc bất lực đó là nguy hiểm bỏ rơi. Một tình huống mà cảm thấy trong đau khổ. Bất lực hoặc vô minh mà bạn hoặc những người khác cảm thấy là quá nguy hiểm để đối phó với. Chấp nhận suy hoặc tầm thường như là nếu nó đã được Normal. Cảm giác thiếu sự hỗ trợ hoặc cơ hội. Không có nguồn lực hoặc quyền lực trong khi được bao quanh bởi những người không muốn thực hiện thay đổi ở tất cả. Tiêu cực, các Ghetto có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang thích sống với suy hoặc tầm thường tất cả các thời gian. Ôm của bạn thất bại hoặc ảnh hưởng xấu, vì họ là một điều tốt. Nó cũng có thể là đại diện của cảm giác được bao quanh bởi ghen tuông yếu của người khác hoặc kiêu ngạo mà không bao giờ cho phép bạn tăng đầu tiên. Quay trở lại của bạn trên hy vọng hoặc thay đổi cho tốt. Đặt lên với vô minh tất cả các thời gian.