Mint

Giấc mơ với mints tượng trưng cho cảm giác tốt biết rằng bạn là positiver hoặc không làm gì tiêu cực. Tình huống cho bạn biết một cái gì đó tốt hơn là nó được sử dụng để được.