Cáp

Ước mơ của một cáp treo San Francisco (xe điện) tượng trưng cho một cuộc hành trình hoặc kinh nghiệm cuộc sống đó là thú vị và Unstoppable. Một kinh nghiệm vui và định kỳ. Thường là một biểu tượng cho những người thành công, chờ đợi tiền lương của họ. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước nhìn thấy một đường phố San Francisco trên lửa. Trong cuộc sống thực, ông đã được độc lập về tài chính của một công ty web tự động đã bị đe dọa từ cạnh tranh.