Anil, chàm, thuốc nhuộm màu xanh

Giấc mơ mà bạn thấy chàm, cho thấy sự thất vọng của bạn bè của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được tốt hơn nhiều mà không có họ trong tương lai.