Zipper

Giấc mơ với một zipper tượng trưng cho một cái gì đó về bạn hoặc cuộc sống của bạn có thể được truy cập bất cứ lúc nào. Lựa chọn, tùy chọn hoặc tính năng mà bạn có thể chọn sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn. Đóng zipper có thể phản ánh một cái gì đó về bạn mà bạn đang lựa chọn để đóng hoặc dừng lại. Giải nén phản ánh một cái gì đó về bản thân bạn mà bạn ôm hoặc chọn để sử dụng. Bạn có thể mở.