Anh trai

Nếu bạn nhìn thấy một người Anh em của bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn có một số vấn đề với một ai đó chưa được giải quyết. Đối với giấc mơ của anh em của một người khác, nó có nghĩa là bạn muốn có những đặc điểm thể chất hoặc tinh thần mà người đó có.