Jekyll e Hyde

ước mơ về Dr. Jekyll và Hyde tượng trưng cho sự nhạy cảm cực đoan về làm thế nào để giữ một lời hứa hoặc làm những gì bạn nói bạn muốn làm. Lòng hay quyến rũ trước khi được vô lý và kiêu ngạo. Nó cũng có thể là đại diện của khó khăn, không thể có một cái gì đó mà cả hai bên. Ngoài ra, tiến sĩ Jekyll và Hyde có thể đại diện cho một người nghĩ rằng nó là tuyệt vời trước khi gây sốc với khủng khiếp. Bạn có thể cảm thấy bị sốc rằng ai đó là như vậy kiêu ngạo hay tiêu cực mà họ muốn làm tổn thương bạn sau khi chúng tôi nghĩ rằng nó là bạn của họ.