Swearing

Những giấc mơ về cursing ai đó tượng trưng cho không thích của bạn được gửi đến bạn hoặc buộc vào một cái gì đó. Ước mơ về việc tuyên thệ nhậm chức tượng trưng cho một người hay tình huống không thích ý tưởng của họ hoặc phương pháp kiểm soát. Ai đó có thể không thích bạn nói cho họ biết phải làm gì. Giấc mơ của chửi thề để grieve tượng trưng cho cảm xúc của không thích để biết bạn đã thực hiện một sai lầm. Bạn có thể tin rằng một sai lầm bạn đã thực hiện là điều Stupidest bạn đã từng làm. Sự hoài nghi hay giận dữ của chính mình.