Sữa

Nếu bạn đang ở trong một nhà máy sữa trong khi mơ ước, sau đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được một điềm tích cực. Rất may mắn, tôi sẽ ghé thăm bạn và bạn sẽ luôn có mặt đất cứng dưới chân của bạn.