Auction

Khi bạn ước mơ của cuộc đấu giá, giấc mơ này cho thấy tình hình trong cuộc sống của bạn mà bạn ước tính quá mức. Có lẽ có những điều nhất định trong cuộc sống mà tôi đã trả cho bạn rất nhiều sự chú ý đến. Ước mơ về cuộc đấu giá cũng có thể cho thấy rằng bạn đã lấy những bài học của cuộc sống. Bạn biết làm thế nào để hành động trong một số tình huống. Hãy chắc chắn rằng bạn không thể đứng quá khứ và di chuyển một.