Đấu giá (bán công cộng)

Khi bạn mơ ước được (nhìn thấy hoặc diễn xuất) tại phiên đấu giá nó cho thấy rằng có thể bạn quá ước tính hoặc thấp hơn một cái gì đó trong cuộc sống của bạn. Mơ ước về đấu thầu hoặc mua hoặc thậm chí bán tại đấu giá cũng cho thấy một cái gì đó bạn đã học được từ quá khứ của bạn và tôi sẽ cố gắng không để làm cho những sai lầm tương tự mà bạn đã được sử dụng để thực hiện. Thật vậy, giấc mơ này là dấu hiệu tốt, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không nghĩ về một cái gì đó đã xảy ra trước đó, vì bạn sẽ có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ khi bạn sẽ chỉ tập trung vào tương lai.