Hoa Lê

Mơ ước rằng ai đó đang đem lại cho bạn một pháp luật có nghĩa là một chào đón, chấp nhận và công Giấc mơ cũng có thể là một sự chơi chữ về tình dục. Xem diễn giải về ý nghĩa về Garland.