Werewolf

Nếu bạn ước mơ của một người sói nó chỉ ra rằng một cái gì đó là sai trong cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn repress tức giận của bạn, sợ hãi và tất cả những cảm xúc tiêu cực khác. Trong giấc mơ bạn là một phương tiện của người sói rằng những cảm xúc tiêu cực thiệt hại và tổn thương bạn từ bên trong, điều này không phải là rất tốt cho tình trạng thể chất hoặc cảm xúc của bạn. Ngoài ra những người sói trong giấc mơ cho thấy bản năng hoang dã của mình được tolhidos.