Tuần trăng mật

Những giấc mơ về một tuần trăng mật tượng trưng cho một kinh nghiệm tích cực, mà bạn đang gặp phải với một cái gì đó mới. Bạn có thể cảm thấy rằng một cái gì đó vĩnh viễn là tuyệt vời để có trong cuộc sống của bạn. Bạn đang có vui vẻ với một cái gì đó tôi đã phát hiện và thực sự thích nó. Nó cũng có thể là đại diện của thời gian ra với một sở thích mới hoặc mối quan hệ.