Sơn

Để xem thức uống malt được giải thích là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là bạn sẽ được đóng gói vào một trường hợp hấp dẫn nhưng nguy hiểm.