Sản xuất

Nếu bạn đã sản xuất trong một giấc mơ, sau đó nó đại diện cho sự lãng phí năng lượng và thời gian mà đặt một số điều hoặc các dự án. Giấc mơ cho thấy rằng bạn đặt thời gian và năng lượng của bạn vào những kinh nghiệm thích hợp hơn.