Hàm

Những giấc mơ với một hàm tượng trưng cho sự kiên định, quyết tâm và willpower. Thấy từ một hàm mất tích tượng trưng cho một sự mất mát của sự tự tin và không sẵn sàng để tiếp tục.