Nhiệm vụ

Ước mơ của việc được trên một nhiệm vụ tượng trưng cho cách lái xe của bạn là để làm điều gì đó. Được tiêu thụ cho một mục đích. Cảm thấy rằng một cái gì đó phải được thực hiện. Là một nhiệm vụ cũng có thể là đại diện của áp lực mà bạn cảm thấy một cái gì đó được thực hiện. Cảm thấy rằng cái gì là trong dòng.