Ôm

Những giấc mơ về lovingly ôm một cái gì đó hoặc một ai đó mà tượng trưng cho mong muốn của bạn để kết nối hoặc cảm thấy kết nối. Nó cũng có thể là đại diện của niềm đam mê của bạn cho một cái gì đó trong cuộc sống. Thưởng thức một cái gì đó rất nhiều. Có thể là một sự phản ánh của sáng tạo của bạn, lãng mạn quan tâm hoặc niềm đam mê tinh thần. Devotion. Tôn trọng sâu cho một cơ hội mới.