Hướng đông

Nếu bạn đang ở phía đông, trong giấc mơ của bạn, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy kiến thức, tâm linh và phân biệt.