Poppy

Mơ ước và nhìn thấy một cây thuốc phiện, khi bạn đang mơ ước, là dấu hiệu tò mò của giấc mơ của bạn. Dấu hiệu này cho thấy một sự hy sinh bạn cần phải thực hiện để đã làm. Ngoài ra, nó cho thấy rằng bạn cần phải học cách quên hoặc tha thứ. Tìm hiểu để buông quá khứ và nhìn vào tương lai.