Xuống

Ước mơ đi xuống tượng trưng cho sự hậu duệ, mất mát, thất bại và làm tồi tệ các điều kiện. Bạn có thể được trải qua mức thấp nhất của ý thức, suy nghĩ tiêu cực hoặc di chuyển ra khỏi mục tiêu. Để di chuyển xuống rất nhanh tượng trưng cho một mất điện, tình trạng hoặc một tình huống tiêu cực của cuộc sống đánh thức. Di chuyển xuống cũng có thể tượng trưng trở thành căn cứ, hoặc trở về bình thường từ một kinh nghiệm rất tích cực hoặc Euphoric.