Skating

Nếu bạn đã trượt băng trong một giấc mơ, nó cho bạn thấy những khía cạnh vui vẻ và vui tươi của cá tính của bạn. Bạn tìm thấy nó thú vị và thú vị để thử những điều mới trong khi đi qua cuộc sống. Skating cũng đòi hỏi rất nhiều sự cân bằng, do đó, bất cứ ai trượt băng có thể giữ đường thẳng của họ. Trượt băng cũng cho thấy những khía cạnh mạnh mẽ của cá tính.