Patio

Những giấc mơ về một sân nhỏ tượng trưng cho thẳng thắn của bạn về bản thân bạn. Một thái độ không nghĩ rằng không có gì thực sự quan trọng. Cảm thấy bạn có thể nói một cách tự do bất cứ điều gì bạn muốn. Tiêu cực, một sân có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn rất thoải mái hoặc quan tâm đến việc nói về bản thân bạn. Những ước mơ về các cửa hiên đang được mở tượng trưng cho một mong muốn mở ra về bản thân bạn. Cửa đóng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc người khác không sẵn sàng để được mở về bản thân bạn.