Có thể mở

Nếu bạn mở có thể, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy tự của bạn-bạn có thể dựa vào những điều bạn có thể làm được. Các opener tin cũng là biểu tượng của tính mới và mới lạ. Có lẽ bạn muốn thiết lập những thách thức mới cho chính mình.