Pick-up

Ước mơ về một chiếc xe tải tượng trưng cho việc ra quyết định đó là tập trung vào các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm. Một hướng trong cuộc sống, mà là tập trung vào làm công việc hoặc làm những gì là cần thiết. Một xe tải pickup có thể phản ánh rất nhiều công việc và nỗ lực mà phải được thực hiện để đối phó với một vấn đề.