Rận

Để hiểu rõ hơn giấc mơ này, cũng đọc các diễn giải của chấy.