Cướp biển

Nhìn thấy một cướp biển trong giấc mơ tượng trưng cho một khía cạnh của tính cách của mình mà thích tận dụng lợi thế của người khác, hoặc khai thác điểm yếu cho lợi ích riêng của mình.