Earrings

Nếu bạn đã mơ ước, rằng có một người nào khác hoặc thậm chí mặc bông tai, nó có thể chỉ ra rằng bạn cần phải lắng nghe kỹ hơn và chăm chú. Để xem những bông tai bị hỏng trong giấc mơ của bạn, nó có thể chỉ ra rằng bạn đang được nói chuyện về. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang mua bông tai, đại diện cho mong muốn của bạn để chấp nhận và tình cảm.