Sao diêm vương

Giấc mơ về Pluto tượng trưng cho toàn bộ cuộc sống của bạn xoay quanh cái chết sắp xảy ra, phá hủy hay thất bại mà bạn không muốn suy nghĩ. Luôn lo sợ tiêu cực, mà có thể xảy ra. Nó cũng có thể là đại diện của ý thức của bạn về một kết thúc mà bạn biết sẽ xảy ra, nhưng nó không quan trọng bây giờ. Tiêu cực, sao Diêm Vương có thể phản ánh rất nhiều tập trung trong trường hợp thất bại sắp xảy ra và không có thời gian để sống trong thời điểm này.