Thuốc mỡ, Balm, Unintent, nhẹ nhàng

Mơ ước rằng tiết kiệm đang được áp dụng cho bạn, chỉ ra rằng bạn sẽ vượt qua cuộc đấu tranh của bạn. Mơ ước rằng bạn đang áp dụng thuốc mỡ cho người khác có nghĩa là bạn là một người đáng tin cậy và an toàn, những người sẽ ở đó cho một người bạn cần.