Poodle

Giấc mơ với một Poodle tượng trưng cho sự bảo vệ cảm xúc đòi hỏi phải bảo trì cao hoặc đặc biệt chú ý. Bạn có thể nói cho mình rằng bạn là quá tốt để chịu đựng mà không có mô hình hoặc điều trị đặc biệt. Ví dụ: một cô gái mơ ước của một Poodle đen. Trong cuộc sống thực, cô đã chia tay với bạn trai của mình và nó đã được nói rằng cô ấy là quá tốt cho anh ta anyway. Cô cần được chú ý nhiều hơn, sau đó ông đã sẵn sàng để cung cấp cho.