Shiver

cảm thấy run rẩy trong một giấc mơ, biểu thị sự thất vọng và trầm cảm ẩn. Giấc mơ cũng có thể đại diện cho vóc dáng thật to lớn mà bạn có trong khi ngủ.