Đã

Mơ ước rằng bạn đang sở hữu đại diện cho tình trạng của bạn bất lực và không được kiểm soát của sự vật.