Ván lặn

Giấc mơ về một hội đồng lặn tượng trưng cho sự chuẩn bị của bạn để đối mặt với một vấn đề hoặc tình hình tiêu cực cùng một lúc. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi lấy plunge hoặc làm cho bước lớn tiếp theo. Giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đối phó với một giai đoạn quan trọng mới của cuộc sống của bạn. Lớn hơn các hội đồng, các khó khăn hơn nó có thể có vẻ để có bước tiếp theo và làm lặn.