Mùa xuân

Giấc mơ về mùa xuân tượng trưng cho sự khởi đầu mới, Hy vọng hoặc cảm thấy rằng một vấn đề không còn quan trọng. Đổi mới của một số loại. Sáng tạo, ấm áp, virility hoặc fecundity.