Psychic

Ước mơ về một phương tiện tượng trưng cho một mức độ cao của sự chắc chắn hoặc trực giác thông minh về tương lai. Một khả năng mạnh mẽ để cảm thấy những gì đến dựa trên những gì đang xảy ra tại thời điểm này với bạn. Tích cực, một phương tiện có thể phản ánh bạn hoặc người khác những người thông minh hoặc sâu sắc về những gì kết quả có nhiều khả năng xảy ra. Là để nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh bạn rằng bạn có thể cảm thấy những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, thử nghiệm với hành vi nhất định bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiêu cực, một phương tiện có thể phản ánh giả định sai về hoàn cảnh hiện tại ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình. Cảm thấy rất chắc chắn rằng những điều xấu xảy ra dựa trên bằng chứng chi tiết. Ngoài ra, một phương tiện tiêu cực có thể phản ánh lời khuyên xấu, mà bạn tiếp tục mất vì ai đó âm thanh thông minh hoặc có kinh nghiệm. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước đến thăm một tâm linh người nói với cô ấy rằng đọc của cô đã không được đẹp. Trong cuộc sống thực, cô đã có vấn đề về tim nặng và cảm thấy điều này bởi vì một số thành viên của gia đình cô đã chết đột ngột do vấn đề về tim rằng vấn đề trái tim của cô là một dấu hiệu cho thấy cái chết nào sắp xảy ra.