Sét

Khi bạn nhìn thấy sét trong giấc mơ của bạn, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy wit, cái nhìn sâu sắc và chính. Mặt khác, tia chớp trong một giấc mơ có thể cho thấy tin tức bất ngờ mà bạn sẽ nhận được. Khi bạn bị sét nhận, sau đó nó cho thấy các thay thế bất thường trong cuộc sống của bạn. Có lẽ tất cả mọi thứ đã xảy ra trong cuộc sống của bạn đi lộn ngược.