Renew

Mơ ước rằng bạn đang cải cách có nghĩa là những ý tưởng hoặc thói quen cũ đang được thay thế bằng những phương thức mới để nhìn thế giới và tương tác với những người khác. Nó cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn có chiến thắng qua nghịch cảnh quá.