Phóng viên

Ước mơ về một phóng viên tin tức tượng trưng cho một khía cạnh của cá tính của mình mà là để thông báo cho người khác về vấn đề nghiêm trọng hoặc các vấn đề quan trọng.