Sprinklers

Giấc mơ về một phun nước cỏ tượng trưng cho một mong muốn tránh được nhận thấy mất hoặc tránh cảnh báo nếu bị mất. Một cái gì đó bạn đang làm để duy trì sự xuất hiện, Hiển thị tốt hay một thước đo thành công của bạn. Được nhận thấy chiến thắng không có vấn đề gì.