Saphia

Sapphires là biểu tượng của quyền lực, tâm linh và lộng lây. Giấc mơ cho thấy cái tâm vô thức và kết nối bạn có với nó.