Dép pha lê

Mơ ước về hoặc nhìn thấy trong pha lê giày giấc mơ, tượng trưng cho sự thật và chuyển đổi.