Shamrock (Clover)

Nếu bạn mơ ước của Clover, sau đó đề nghị để tìm kiếm sự bảo vệ, như bạn cảm thấy rất không an toàn.