Lông mày

Mơ mộng của lông mày, đại diện cho những biểu hiện của sự ngạc nhiên, không tin, bất ngờ hay nghi ngờ. Nó cũng có thể cho thấy mối quan tâm hoặc từ chối.