Mặt đất

Những giấc mơ về mặt trời tượng trưng cho positivism rằng có thể không có thoát. Không có gì có thể được ẩn. Tiêu cực trong cuộc sống của bạn mà cần phải được đối mặt. Một tình huống hoặc cấu hình là nơi mà chỉ có những điều tốt hay chính hãng có thể xảy ra. Lies, concealment, ác, sự thiếu hiểu biết ngay lập tức tiếp xúc.