Trợ cấp

Ước mơ nhận được một khoản trợ cấp tượng trưng cho cảm giác tự do với giới hạn hoặc giới hạn. Một người hoặc tình huống giúp bạn trong khi một số quy tắc hoặc nghĩa vụ được hoàn thành. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn phải tuân theo những ham muốn khác hoặc cư xử một cách thích hợp để nhận được sự giúp đỡ hoặc cho phép.